Team Bonding là hoạt động thứ hai trong sự kiện Team Bonding và cũng là hoạt động cuối cùng trong Vòng Tay Nước Mỹ 11. Team Bonding là hoạt động đưa mọi người lại với nhau, là nguồn động lực khi làm việc tập thể (teamwork) và hợp tác trong công việc. Mục đích của các hoạt động team building chính là để tạo ra một đội ngũ vững mạnh, thông qua việc xây dựng gắn kết và kết nối giữa các thành viên.

Ăn trưa: 1:00 PM – 2:00 PM Sunday, August 20th

Activities: 2:00 PM – 5:00 PM Sunday, August 20th

Địa điểm: Silverado, CA 92676

Nơi Tạo Ra Tình Đồng Đội

Những trò chơi đề cao tính tập thể yêu cầu các thành viên trong đội phải phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng.

Nơi Thể Hiện Trí Tuệ Bản Thân

Những trò chơi đề cao trí tuệ và chứa đựng những câu đố cực kì “hack não” mang tới trải nghiệm thú vị cho mọi người.


Đăng ký tham dự Team Bonding tại đây

  • Should be Empty:

Please check email from vongtaynuocmy@gmail.com after submitting form. Event's location will be included in our email.