Bảng Khảo Sát Nhà Chung
Hình thức tham gia VTNM11
Bạn có muốn đăng ký vào nhà chung không?
Nếu bạn chọn “Có” ở câu hỏi trước, vui lòng lựa chọn những đêm bạn muốn ở nhà chung:
Bạn có muốn car pool với các bạn volunteers khác từ sân bay về nhà chung không?
Bạn có nhu cầu car pool cùng với các bạn volunteers khác không?
Ban tổ chức có đối tác cho thuê xe với giá rẻ hơn thị trường. Bạn có nhu cầu thuê xe khi đến California không?