Slide Background
Online Career Conference

Online Career Conference – Hội Thảo Nghề Nghiệp diễn ra thường niên của VTNM quy tụ các chuyên gia người Việt tại Mỹ, các du học sinh và cá nhân nổi bật trong nhiều lĩnh vực tham gia trao đổi và chia sẻ các kinh nghiệm chiến lược phát triển nghề nghiệp và kỹ năng tìm việc trong bối cảnh lạm phát đang gia tăng và thị trường lao động cạnh tranh cao tại Mỹ.


Sự kiện trực tiếp Career Conference năm nay gồm 3 panels:

Kinh Doanh, Học Thuật, Công Nghệ

Ngày 6, 7, 13, 14 Tháng 8

Livestream tại Facebook Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Tại Hoa Kỳ


Hội thảo nghề nghiệp của VTNM 10 tạo cơ hội gặp gỡ và kết nối giữa các du học sinh và các cố vấn trao đổi, giúp các sinh viên hiểu rõ hơn về từng ngành công nghiệp qua góc nhìn từ các chuyên gia!


TECH PANEL’S KEYNOTE SPEAKERS


BUSINESS PANEL’S KEYNOTE SPEAKERS


DATA PANEL’S KEYNOTE SPEAKERS


ACADEMIA/NGO PANEL’S KEYNOTE SPEAKERS