Mùa đông đã quá lạnh để có thể cô đơn…

Đông 2023 không lo lạnh khi đã có Blind Dating ở đây!

Blind Dating là chương trình kết đôi giao lưu các bạn trẻ Việt trên đất Mỹ. Các bạn đừng ngần ngại đăng ký tham gia, vì thể lệ vô cùng đơn giản và sẽ GIỮ KÍN DANH TÍNH theo yêu cầu.

⭐ Speed Dating được tổ chức tại Welcome Party Vòng Tay Nước Mỹ 11.

Thể lệ:

TBD

The application was closed